Udskriv denne side

Indkaldelse Generalforsamling 2020

 

Holbæk lokalafdeling

Dagsorden efter vedtægterne.

Generalforsamling torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19 på Holbæk Bibliotek, lille sal

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om lokalafdelingens virke i det forgangne år
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalafdelingens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
    Foreløbig er indkommet forslag til vedtægtsændringer: udvidet adgang til ekstraordinær
    generalforsamling –25 skal kunne bede om det OG ændring af vores navnlokalafdeling > lokalforening
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget
  6. Valg af bestyrelse. På valg er Torben og Bente (modtager genvalg). Der er plads til flere