Udskriv denne side

Indkaldelse 2019

 

 

Lokalforeningen i Holbæk

Generalforsamling

torsdag d.21. februar 2019    på Holbæk Bibliotek kl.19 Bemærk datoen (den var forkert i bladet)

Dagsorden efter reglerne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning - herunder en forhåbentlig god diskussion af hvad I gerne vil have af lokalafdelingen - er det godt nok det vi laver
  3. Godkendelse af regnskab 2018
  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalafdelingens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende lokal aktiviteter med tilhørende budget.
  6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer: På valg er Vibeke Helwigh. Fra første marts er bestyrelsen kun på 2 medlemmer, hvis der ikke kommer nye til. Det duer simpelthen ikke. Vi skal bruge en næstformand, hvis primære opgave er at holde formanden i ørerne.

Andre opgaver der skal løses: velkomstbrev til nye medlemmer, et par gange lave arrangementer, orientere nye diabetikere om Diabetesforeningen (max 4 gange om året), være sekretær ved vores få bestyrelsesmøder, deltage i regionsmøder (2 gange om året) være med til Sundhedsdag og Verdens Diabetesdag .. Dette kan fin dækkes af forskellige   (og behøver ikke absolut ligge i bestyrelsen)- meld dig til , hvis du har lyst til noget af dette.

  1. Valg af suppleanter. (p.t. er der ingen)
  2. Valg ar kritisk revisor samt suppleant for denne.
  3. Evt.

Efter genralforsamlingen kommer:

Nyt vedrørende det nye Steno-center - verdens bedste diabetesbehandling.V/

Anne regionsudvalgsformand eller  Lise Tarnow, direktør for Steno Diabetescenter Sjælland