Bestyrelsens sammensætning i Holbæk lokalforening/gruppe efter afholdt generalforsamling og konstituering d. 21. Februar 2019

 

Formand Vibeke Helwigh, tlf.: 29408837 e-mail: vh@nvsvuc.dk ,

Næstformand Torben Joconde tlf: 20800713, e-mail: diab@joconde.dk ,

Kasserer Bente Arild, tlf.: 61768783, e-mail: BenteArild@hotmail.com,

Bestyrelses medl. Ove Erik Sørensen,  Tlf.: 40815485, e-mail: birkelunden8@hotmail.com

Suppleant Tony Jensen, tlf.: 20741944, email e-mail: kajogand@gmail.com,

Suppleant Cecilie Charlotte Ussing, tlf.: 20781179, e-mail: l cu@os.dk

 

Kritisk revisor Rigmor Ottesen,

webmaster Niels Pedersen & hjælper madklubben e-mail: nip@westernhorse.dk

Facebook gruppe,Tony Jensen, tlf.: 20741944, email e-mail: kajogand@gmail.com